سوزن انژکتور

سوزن انژکتور پراید ساژم

انژکتور پرایدساژم

این انژکتور به گونه ای طراحی و ساخته شده است که سطح بالایی از عملکرد و دوام را جهت مواجهه با استانداردهای روزافزون آلایندگی و

مشاهده »